Biologiczne Last Minute - IV edycja

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS zaprasza uczniów klas maturalnych liceów i techników zdających maturę z biologii na poziomie rozszerzonym do udziału w IV edycji „Biologicznego Last Minute, czyli błyskawicznej powtórki przed maturą”.

W ramach przedsięwzięcia proponujemy:

 1. udział w bezpłatnych 2-dniowych, weekendowych wykładach z biologii
  (14-15 marca 2020 r. sobota/niedziela)
  w godzinach 9.00-14.00. Wykłady poprowadzą pracownicy naukowi UMCS specjaliści w dziedzinach objętych egzaminem maturalnym z biologii rozszerzonej (cytologia i metabolizm, fizjologia człowieka, fizjologia roślin, botanika, zoologia, genetyka).
 2. dla uczestników wykładów przeprowadzimy próbną maturę z biologii
  (22 marca 2020 r. niedziela) w godzinach 9.00-12.00. Maturę przygotują i sprawdzą doświadczeni egzaminatorzy OKE w Krakowie.

Zgłoszenia do 01.03.2020 r.
Liczba miejsc – 100 osób.

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19, Lublin

Koordynator wydziałowy: dr Anna Maria Wójcik

Organizator: Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Telefon: 81-537-50-65, 81-537-59-13, 81-537-50-75

E-mail: biologicznelastminute@umcs.pl

Biologiczne Last Minute 2020

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora, tj. Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, w celu organizacji „Biologicznego Last Minute”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji dotyczących tego wydarzenia drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgłoszenie nie może zostać przyjęte. Wszystkie miejsca są już zajęte.

  Aktualności

  Data dodania
  26 lutego 2020