Biologiczne Last Minute

Serdecznie zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w III edycji „Biologicznego Last Minute, czyli błyskawicznej powtórki przed maturą”. Wydarzenie organizuje Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.

W ramach Biologicznego Last Minute można wziąć udział w bezpłatnych 2-dniowych, weekendowych wykładach z biologii, które odbędą się 2-3 marca 2019 r., (sobota/niedziela) w godzinach 9.00-14.00. Wykłady poprowadzą pracownicy naukowi UMCS, specjaliści w dziedzinach objętych egzaminem maturalnym z biologii rozszerzonej (cytologia i metabolizm, fizjologia człowieka, fizjologia roślin, botanika, zoologia, genetyka). Uczestnicy wykładów będą mogli wziąć udział w próbnej maturze z biologii, która odbędzie się 16 marca 2019 r. (sobota) w godzinach 9.00-12.00. Maturę przygotują i sprawdzą doświadczeni egzaminatorzy OKE w Krakowie. Wszystkie zajęcia w ramach przedsięwzięcia odbędą się na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS (ul. Akademicka 19, Lublin).

Zgłoszenia można przesyłać do 01.03.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc jest ograniczona do 100 osób.

Koordynator wydziałowy: dr Anna Maria Wójcik

Organizator: Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Telefon: 81-537-50-65, 81-537-50-46, 81-537-59-13

E-mail: biologicznelastminute@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    11 lutego 2019