„Nicht WortWörtlich” - konkurs języka niemieckiego

Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie zaprasza wszystkie osoby uczące się języka niemieckiego do udziału w Konkursie Języka Niemieckiego „Nicht WortWörtlich”.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do kreatywnego i twórczego podejścia do nauki języka niemieckiego poprzez włączenie do pracy z materiałem językowym szeregu innych elementów, takich jak muzyka, dźwięk, obraz, teatr, poezja czy współczesne technologie.
Uczestnicy konkursu zaproszeni są do możliwie pomysłowego i niekoniecznie dosłownego podjęcia tematyki zawartej w zaproponowanym przez organizatorów słowie przewodnim. Na hasło tegorocznej edycji konkursu wybrane zostało słowo „Zusammen”. Zapraszamy do tworzenia prezentacji multimedialnych, inscenizacji, wierszy, piosenek, esejów, słuchowisk, projektów plastycznych i innych form wyrazu. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.01.2019

Szczegóły dotyczące organizacji i przebiegu konkursu dostępne są na stronie >>Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS<<.

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2019