Język wyznacza granice poznania świata

Minął już nie tylko kolejny miesiąc, ale także kolejne wydarzenie zorganizowane z okazji obchodów 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 28 lutego 2014 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS obyła się międzyuczelniana konferencja „Poświadczanie Kompetencji Językowych w Akademickim Systemie Kształcenia”.

Koferencja miała na celu przybliżenie problematyki certyfikacji kompetencji językowych w szkolnictwie wyższym, przedstawienie uwarunkowań europejskich oraz wynikających z nich regulacji krajowych. Honorowy Patronat nad konferencją objął JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, natomiast patronat medialny objęło czasopismo „Języki Obce w Szkole”. Konferencji była transmitowana w Internecie dzięki pomocy Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z Zamościa.

Na konferencję przyjechali przedstawiciele uczelni z całego kraju, nie tylko po to, aby zreferować swój wykład, ale także po to, by wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami, metodami nauczania, czy też wątpliwościami. Pojawili się lektorzy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, łacińskiego.           

Pierwszym punktem konferencji było powitanie gości, ktorego dokonała mgr Małgorzata Chmielewska - przewodnicząca Zespołu ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS. Głos zabrała także Prorektor ds. kształcenia UMCS, dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, która podkreśliła wagę i znaczenie języków obcych w dzisiejszych realiach, wspomniała o pracodawcach, którzy od kandydatów oczekują znajomości więcej niż jednego języka obcegou. Stanowisko to poparła Maria Wołtuszko, reprezentantka programu Erasmus+, która dodatkowo zachęcała lektorów, aby uświadamiali swoim studentów, że znajomość języków obcych jest bardzo istotna.

Wśród referentów znaleźli się: mgr Ryszard Rasiński, Jolanta Urbanikowa, Konrad Dejko (Person), dr hab. prof. UW Jolanta Sujecka-Zając, mgr Ludmiła Sobolew.

Organizatorzy wyrazili chęć stworzenia cyklu tego typu konferencji ze względu na ogromną liczbę zainteresowanych. Zadbali także o to, aby każdy z uczestników otrzymał certyfikat świadczący o udziale w konferencji.

Tekst opracowała Natalia Janisz
Koło Dziennikarskie Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS

 

 

 

 

    Aktualności