Sukcesy pracowników UMCS w konkursie MINIATURA 3

Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych uprzejmie informuje o kolejnych sukcesach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych przez naszych pracowników w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Laureatami konkursu MINIATURA 3 zostali:

  • dr inż. Krzysztof Raczyński z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, który będzie realizował działanie pn. „Wpływ zmian klimatu na dynamikę hydrologicznych zdarzeń eksperymentalnych, etap 1: Opracowanie założeń i metodyki projektu, staż naukowy w Department of Geosciences Mississippi State University”,

  • dr Andrzej Sienkiewicz z Wydziału Chemii, który będzie prowadzić badania w ramach działania „Synteza wysokoporowatych mikrosfer ditlenku ceru”.

Laureatom serdecznie gratulujemy.


Zespół ds. Krajowych Projektów Badawczych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak, Beata Herbaczyńska-Stankevič – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22
Anna Kotula-Pytel, Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16

    Aktualności