Sukcesy pracowników UMCS w konkursach NCN

Centrum Badań Naukowych ma przyjemność poinformować o kolejnych sukcesach pracowników UMCS w pozyskiwaniu środków na badania naukowe w ramach 4. edycji konkursu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki.

Laureatami konkursu zostali:

Wydział Biologii i Biotechnologii:

Dr Katarzyna Zamłyńska z Instytutu Nauk Biologicznych z projektem pt.: „Methylobacterium oryzae jako biostymulator wzrostu roślin – badania na modelu Arabidopsis thaliana” – wartość dofinansowania 48 510,00 PLN;

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

Dr Agnieszka Stępniak-Dybala z Instytutu Fizyki z projektem pt.: „Synteza nadprzewodzącego silicenu” – wartość uzyskanego dofinansowania 48 950,00 PLN;

Wydział Politologii i Dziennikarstwa:

Dr Ewelina Kancik-Kołtun z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji z projektem pt. „Korelacja pomiędzy upolitycznieniem władz lokalnych a społeczeństwem obywatelskim na Słowacji” – wartość uzyskanego dofinansowania 29 887,00 PLN;

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:

Dr Mateusz Zawadzki z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej z projektem pt. „Opracowanie profilu metadanych dla źródeł historycznych” – wartość uzyskanego dofinansowania 13 904,00 PLN;

Dr Jakub Kuna z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej z projektem pt. „Opracowanie Ortofotomapy Lublina 1939–1945” – wartość uzyskanego dofinansowania 16 500,00 PLN;

Dr Piotr Demczuk z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku z projektem pt. „Wysokość progów opadowych uruchamiających procesy masowe w zachodniej części Płąskowyżu Nałęczowskiego” – wartość uzyskanego dofinansowania 16 382,00 PLN;

Informacje o wynikach konkursu wraz z pełną listą zakwalifikowanych projektów znajdą Państwo pod adresem Wyniki NCN

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    5 października 2020