program „Minigranty UMCS”

Centrum Badań Naukowych uprzejmie przypomina o trwającym naborze wniosków w terminie do 14 maja br. w ramach nowego programu "Minigranty UMCS" .

Wnioski w ramach bieżącej edycji programu przyjmowane będą poprzez Centrum Badań Naukowych UMCS w terminie do 14 maja. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31 maja b.r.

Do programu mogą aplikować pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz badawczy zgłoszeni do liczby N w ramach dyscyplin naukowych ewaluowanych w UMCS. 

Program adresowany jest preferencyjne do:

a) młodych naukowców (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora) 

b) pracowników prowadzących badania o charakterze interdyscyplinarnym, - którzy nie byli dotychczas laureatami innych naukowych programów grantowych.

W ramach programu przyznawane są środki finansowe w wysokości do 20.000 zł, na projekty badawcze, których czas realizacji nie przekracza 12 miesięcy.

Wnioski oceniane będą przez członków panelu wyłanianych przez prorektora właściwego ds. nauki, z grona ekspertów oraz Rady Młodych Naukowców UMCS.  W każdym konkursie przyznaje się 5 grantów.

Gotowe wnioski przoszę przesyłać do Centrum Badań Naukowych.

Szczegółowe informacje i najczęstrze pytania w załączniku.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    7 maja 2021