NCBR - nabór wniosków

Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w 3 konkursach: GEKON II Generator Koncepcji Ekologicznych, STRATEGMED II i BIOSTRATEG I.

Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projektów obejmujących realizację badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych w następujących obszarach:

 1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego.
 2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii.
 3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód.
 4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł.
 5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Nabór wniosków trwa do 8 września 2014 r.

Konkurs STRATEGMED ma na celu uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych obszarach:

 1. Kardiologii i kardiochirurgii.
 2. Onkologii.
 3. Neurologii i zmysłach.
 4. Medycynie regeneracyjnej.

Wnioski na projekty, których efektem będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych można składać do 23 września 2014 r.

W ramach konkursu BIOSTRATEG można ubiegać się o środki finansowe na projekty badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach:

 1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności.
 2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej.
 3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.
 4. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
 5. Leśnictwo i przemysł drzewny.

Wnioski można składać do 13 października 2014 r

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz konsultacji z pracownikami Biura. Uprzejmie prosimy o przesyłanie wszelkich pytań i wniosków w wersji roboczej na adres mailowy: bbn@poczta.umcs.lublin.pl.

Szczegółowych informacji udzielają: Beata Herbaczyńska-Stankevič i Joanna Górka (tel. 081 537 51 16, Rektorat, p. 1320).

  Aktualności