Nabór wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2025 rok

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło system OSF do składania wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na 2025 rok.

Finansowane w ramach SPUB i SPUBI koszty związane są z utrzymaniem środka trwałego w gotowości do prowadzenia badań naukowych. Zakres wniosku może obejmować m.in. koszty serwisów i napraw, koszty wynagrodzeń pracowników naukowo-technicznych/inżynieryno-technicznych, materiałów, czy energii elektrycznej.

Nabór w konkursie prowadzony jest do 31 sierpnia 2024 r.

Jednocześnie informujemy, że zapisy rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie liczby składanych wniosków przez Podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji na finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastyruktury informatycznej orazna stronie OSF.

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji w ramach konkursu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: bbn@mail.umcs.pl.

Obsługą wniosków w konkursie zajmuje się Zespół ds. środków na badania naukowe Centrum Badań Naukowych.

    Aktualności

    Data dodania
    8 lipca 2024