Przemoc seksualna w środowisku pracy (aspekty prawne i psychologiczne) ZAPROSZENIE

Fundacja Science Watch Polska organizuje szkolenie pt. "Przemoc seksualna w środowisku pracy (aspekty prawne i psychologiczne)"

Termin:

06.06.2023 r.

Godziny zajęć:

9.00-12.00

Miejsce:

online Zoom

Cena:

250,00 zł

Prowadząca:

Karolina Czapska–Małecka prawniczka, psycholożka, założycielka firmy doradczo-szkoleniowej ProLaboria. Specjalizuje się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem jego wrażliwych psychologicznie obszarów, takich jak mobbing i dyskryminacja, molestowanie seksualne, dobrostan psychiczny pracowników, polubowne rozwiązywanie sporów. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji UW. W swojej pracy doktorskiej porusza problematykę godności pracowniczej i psychologicznych koncepcji prawa, ze szczególnym naciskiem na temat mobbingu i dyskryminacji. Od kilku lat wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, w tym na Uniwersytecie Otwartym UW, gdzie prowadzi cieszące się dużą popularnością autorskie kursy z tematyki komunikacji w pracy, prawa HR, mediacji i rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemocą w środowisku pracy.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pracowników Uczelni, naukowych i administracyjnych,
 • doktorantów i studentów,
 • dla osób, które chcą znać swoje prawa i umieć obronić się przed molestowaniem seksualnym w pracy,
 • dla menadżerów, przedstawicieli działów HR i działów personalnych oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo psychologiczne pracowników,
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szczególnej formy dyskryminacji jaką jest molestowanie seksualne. 

Tematyka:

Molestowanie seksualne w pracy jest zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym, bowiem narusza godność pracownika i jego inne dobra osobiste. Zagadnienie to, regulowane przez przepisy kodeksu pracy, ma również silny wymiar psychologiczny, ponieważ jego skutki widoczne są przede wszystkim w zachwianiu równowagi psychicznej osoby doświadczającej tego typu przemocy. Ciche przyzwolenie na molestowanie seksualne, potęguje to zjawisko. Dlatego tak ważna jest świadomość i umiejętność obrony. Niezwykle istotne jest także przeciwdziałanie dyskryminacji jaką jest molestowanie seksualne przez pracodawców. Zapraszamy Państwa na szkolenie, łączące w sobie dwa istotne aspekty – aspekt prawny i psychologiczny. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu, będą Państwo wyposażeni w kompleksowy zestaw narzędzi pozwalający na rozpoznawanie molestowania seksualnego i obronę przed nim.


Program szkolenia:

 1. Co to jest molestowanie seksualne - analiza definicji zawartej w Kodeksie pracy (case study).
 2. Jak odróżnić molestowanie seksualne od innych negatywnych zjawisk naruszających godność człowieka? Analiza kryteriów.
 3. Typy molestowania seksualnego i obrona przed molestowaniem seksualnym. Co zrobić, gdy dotyka nas molestowanie seksualne? Rozwiązania prawne.
 4. Psychologiczny wymiar molestowania seksualnego – praktyczne narzędzia pomocne w radzeniu sobie z przemocą seksualną w pracy.
 5. Rola pracodawców w zapobieganiu i przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu

Źródło: https://www.sciencewatch.pl/index.php/szkolenia/szczegolywydarzenia/83/-/przemoc-seksualna-w-srodowisku-pracy-aspekty-prawne-i-psychologiczne

  Aktualności

  Data dodania
  31 maja 2023