PRZYSYŁANIE PRAC KONKURSOWYCH - I ETAP

Uczestników konkursu prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń i prac konkursowych na adres pracowników z danego kierunku, jakim zainteresowany jest Uczestnik:

Jeśli do końca tygodnia nie otrzymacie Państwo informacji potwierdzającej przesłania swojej pracy konkursowej, prosimy o pilne skontaktowanie się z osobą odpowiedzialną za dany kierunek

Psychologia - dr Tomasz Knopik  tomasz.knopik@mail.umcs.pl

Pedagogika - dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg   teresa.zubrzycka-maciag@mail.umcs.pl

Animacja kultury - dr Alicja Lisiecka   alicja.lisiecka@mail.umcs.pl

Pedagogika resocjalizacyjna - dr Katarzyna Korona   katarzyna.korona@mail.umcs.pl

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - dr Krystyna Kusiak    krystyna.kusiak@mail.umcs.pl

Praca socjalna - dr Patrycja Zielińska    patrycja.zielinska@mail.umcs.pl

Pedagogika specjalna - dr hab. Monika Parchomiuk, prof. UMCS  monika.parchomiuk@mail.umcs.pl