Drzwi Otwarte w AKCiM Chatka Żaka. Jak będą wyglądać w tym roku?

Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka to miejsce, w którym dzieje się kulturalno-medialne życie lubelskich studentów. Właśnie tam, 21 marca 2022 r. podczas Drzwi Otwartych UMCS odbędzie się szereg warsztatów, pokazów, stoisk informacyjnych kół naukowych i medialnych, wolontariuszy oraz pracowników Chatki Żaka. Przyjdź na Drzwi Otwarte do Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS i sprawdź w jakich aktywnościach można uczestniczyć w trakcie studiów na naszym Uniwersytecie!

Studia to nie tylko nauka, ale także szereg innych pasjonujących aktywności, oferowanych przez koła naukowe i zrzeszenia studenckie. Jesteś ciekawy/a co możesz robić w czasie wolnym w trakcie studiów? Taniec ludowy, warsztat tworzenia makram czy działalność w mediach akademickich? Już 21 marca 2022 r. w trakcie Drzwi Otwartych w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka poznacie szeroką ofertę programową tego miejsca.

Drzwi Otwarte w Chatce Żaka rozpocznie pokaz tańców ludowych Zespołu Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego, który pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej zaprezentuje swoje umiejętności taneczne, a następnie zaprowadzi wszystkich chętnych do Chatki. Tam na zainteresowanych będzie czekać aż 7 warsztatów: warsztat bębniarski, ogrodniczy, z tworzenia kolażowych vision boardów, wykonywania makram, plastyczny, radiowy oraz telewizyjny oraz „ETNOprzekazy” – spotkania z ciekawymi instrumentami ludowymi głównie z kręgu szeroko rozumianej Słowiańszczyzny.

Program artystyczny, czyli „Chatka Żaka LIVE” odbędzie się dwa razy – o godzinie 11:00 oraz o 12:30. Natomiast część stałą programu stworzą warsztaty odbywające się w godzinach 10:00-15:00 na Holu Głównym Chatki Żaka.

Odwiedzający będą mieli okazję również porozmawiać z naszymi studentami oraz kuratorami linii programowych w Chatce przy stanowiskach informacyjno-promocyjnych. Na przyszłych członków naszej społeczności akademickiej będzie czekać również wiele drukowanych materiałów promocyjnych oraz filmy promujące najlepsze momenty działalności Chatki.

O każdej pełnej godzinie kandydaci będą mogli także obejrzeć zaplecze lokalowe i artystyczne z przewodnikiem.

Pamiętajcie – na wydarzenia obowiązują zapisy!

Do zobaczenia!

    Aktualności