Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS – poznajcie nas!

Od organizowania pomocy materialnej, obsługi akademików po czynności związane z nadzorem i koordynowaniem procesu kształcenia na Uczelni, w tym udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych – tak szeroki zakres działań podejmują pracownicy Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby w ramach Centrum nie funkcjonowały Biura zajmujące się poszczególnymi zadaniami:

  • Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia – organizuje i prowadzi badania jakości kształcenia w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości, zajmuje się organizacją i koordynacją badań dla osób rozpoczynających studia w UMCS, wspiera działania promocyjne w Uczelni dotyczące idei podnoszenia jakości kształcenia, konieczności udziału w badaniach;
  • Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego  wykonuje zadania na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia edukacyjne, prowadzi nadzór nad wdrażaniem projektów edukacyjnych oraz realizacją studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz innych form kształcenia w UMCS;
  • Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych – zajmuje się obsługą studentów zagranicznych oraz koordynuje pracami przy Programie Erasmus;
  • Biuro ds. Zdalnego Kształcenia – zarządza systemami zdalnymi, umożliwiającymi nauczanie online, prowadzi szkolenia z zakresu możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu, wspiera ideę zdalnego nauczania w szkolnictwie wyższym;
  • Biuro Kształcenia – zajmuje się rozliczeniami dydaktycznymi i opracowuje plan studiów, koordynuje przebieg studiów na poszczególnych kierunkach, w tym także na studiach doktoranckich;
  • Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego – podejmuje działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i udziela wsparcia psychologicznego studentom i pracownikom Uczelni;
  • Biuro Spraw Studenckich – informuje i pomaga przy ubieganiu się o stypendia, informuje o działaniach kół naukowych, pomaga przy składaniu dofinansowań na działalność kół, zajmuje się obsługą ubezpieczeń zdrowotnych studentów;

Jak wyżej, każde z Biur odpowiada za właściwe zadania, dzięki czemu studenci, naukowcy i pracownicy Uniwersytetu mogą w każdej chwili skorzystać ze wsparcia Centrum.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat działań Centrum i jego poszczególnych Biur, koniecznie musicie pojawić się na Drzwiach Otwartych, które ruszają już 21 marca! Podczas wydarzenia zorganizowane zostaną dyżury pracowników Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego w formie online wraz z udziałem tłumaczki Polskiego Języka Migowego czy warsztaty z zakresu savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościami, Biuro ds. Zdalnego Kształcenia pokaże kandydatom, jak wygląda nasz Wirtualny Kampus – uniwersytecka platforma e-learningowa, a Biuro Spraw Studenckich poinformuje zainteresowanych o różnych formach wsparcia materialnego dla studentów, jakie są dostępne na naszym Uniwersytecie.

Sięgnijcie po szczegółowy program Drzwi Otwartych i poznajcie nasze Centrum!

Pamiętajcie - na poszczególne wydarzenia obowiązują zapisy.

Fot. freephotocc

    Aktualności