Stalking | Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Według badań socjologicznych zjawisko stalkingu, czyli uporczywego nękania, prześladowania, przesyłania wiadomości tekstowych z pogróżkami, jest dość powszechne. Osoby zmagające się z tym problemem często nie zgłaszają zdarzenia na policję, mylnie zakładając, że ich przypadek zostanie pominięty a pomoc nie zostanie udzielona.

Zgodnie z kodeksem karnym, stalking stanowi on przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności, natomiast sprawcami są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ludzie z różnych środowisk, czasem bardzo inteligentni.

Przestrzeń wirtualna daje ogromne pole manewru osobie, która jest stalkerem. Warto wiedzieć jak ochronić siebie oraz swoich bliskich przed tym zjawiskiem.

O stalkingu opowiedzą przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie: nadkomisarz Andrzej Fijołek, Rzecznik Prasowy KWP w Lublinie oraz młodszy aspirant Małgorzata Skowrońska, KWP w Lublinie.

Materiał popularnonaukowy został zrealizowany jako element projektu „Bądź bezpieczny w sieci z UMCS”, w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki - popularyzacja nauki i promocja sportu", dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki, odpowiadającemu na potrzeby ukazania odpowiednich środków i metod, pozwalających uniknąć niepożądanych działań ze strony cyberprzestępców.

 

    Aktualności

    Data dodania
    28 października 2022