Zgłoszenia kandydatów do Senatu UMCS

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego informuje o naborze kandydatów - studentów Wydziału Filologicznego - do Senatu Uczelni na 2-letnią kandencję.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 9.09.2022 r. na adres mailowy samorzad.wf@mail.umcs.pl

Spośród zgłoszonych kandydatur, zgodnie z § 125 ust. 1 Regulaminu Samorządu Studentów UMCS, Rada dokona zgłoszenia nie więcej niż 4 kandydatów.

Spośród zgłoszonych kandydatów ze wszystkich Wydziałów, Parlament Studentów UMCS bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby Parlamentarzystów dokona wyboru senatorów studenckich w liczbie określonej przepisami Statutu Uczelni. 

Prosimy o przemyślane zgłoszenia i wcześniejsze zapoznanie się ze wszelkimi regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności Senatu Uczelni.

    Aktualności

    Autor
    Dawid Kobylański
    Data dodania
    1 września 2022