Zmarł doc. dr Jan Gurba (1929-2021)

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

Profesora Jana Gurby

archeologa i geografa
wieloletniego kierownika Katedry Archeologii UMCS
Konserwatora Zabytków Archeologicznych
Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS

Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Archeologii UMCS
składają Rodzinie najszczersze kondolencje

 

 

Profesor Jan Gurba był związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej właściwie od niemal pierwszych lat jego działania. W 1948 r. podjął studia archeologiczne, które ukończył w 1951 r. Rok później obronił magisterium z geografii. Jego pierwsze zawodowe kroki wiązały się również z UMCS, gdzie rozpoczął pracę dydaktyczną jako asystent w Katedrze Archeologii Polski Wydziału Humanistycznego. W 1961 r. obronił pracę doktorską i kontynuował badania naukowe w strukturach UMCS. Jako Człowiek Renesansu nie zamykał się w jednej specjalności – poza archeologią "drążył" tematykę geograficzną i środowiskową, a jako konserwator zabytków archeologicznych oraz rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Sztuki podejmował działania prawne i administracyjne. Te ostatnie również jako dziekan i prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS, a przede wszystkim kierownik Katedry Archeologii piastujący stanowisko do 1994 r. Opublikował ponad 1150 prac naukowych – artykułów, monografii oraz tysiące tekstów popularyzatorskich. W celach naukowych podróżował po Europie i Azji, biorąc udział w sesjach, konferencjach, kongresach, wykładach m.in. w Moskwie, Sankt  Petersburgu, Mińsku, Lwowie, Kijowie, Nicei, Berlinie, Sofii, Bukareszcie, a nawet Tokio. Profesor Jan Gurba był Laureatem wielu nagród i wyróżnień za działalność zawodową i społeczną. W 2020 r. został nagrodzony Angelusem Lubelskim.

 Doc. dr Jan Gurba (1929-2021).pdf

    Aktualności

    Autor
    Joanna Kuropatnicka
    Data dodania
    2 listopada 2021