"Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych": konferencja na WHiA

W dniach 21-23 września br. w Lublinie odbędzie się konferencja "Ziemie polskie i ich sąsiedzi w czasach pól popielnicowych" zorganizowana przez Instytut Archeologii UMCS, Koło Naukowe Studentów Archeologii, pod patronatem honorowym JM Rektora UMCS, prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego.

Obrady będą odbywać się na Kampusie UMCS (budynki Starej i Nowej Humanistyki) przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 i 4A – Sala Obrad Rady Wydziału oraz rozpoczną się 21 września o godz. 9.00, zakończą 23 września o godz. 12.00. W tym dniu, od godz. 13.00 do 17.00 odbędzie się zwiedzanie lubelskiej starówki z przewodnikiem "Lublin – znany i mniej znany".

CO PREZENTOWAĆ I O CZYM DYSKUTOWAĆ?

"Zaprosiliśmy wszystkie archeolożki i archeologów zajmujących się na co dzień problematyką późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, rozumianej jako okres rozwoju łużyckich pól popielnicowych oraz taksonów w mniejszym lub większym stopniu związanych z tym fenomenem, zarówno tych wcześniejszych, jak i późniejszych. Zaprosiliśmy również osoby nie skupione na rzeczonym okresie, które na ścieżkach swojej archeologicznej pracy pozyskały interesujące źródła z czasów pól popielnicowych. Nasze zaproszenie skierowaliśmy do badaczek i badaczy o ugruntowanej pozycji w świecie nauki, jak również osób rozpoczynających swoją przygodę z archeologią, w tym studentek i studentów..." [ze Wstępu przygotowanej księgi abstraktów, dr Marcin Maciejewski].

Dla zainteresowanych zostały przygotowane warsztaty z przedstawicielami polskiego oddziału firmy EVIDENT GmbH – dystrybutora urządzeń pomiarowych i mikroskopów oraz  z przedstawicielami firmy TPI Sp. z o.o. – dystrybutora geodezyjnego sprzętu pomiarowego i bezzałogowych statków powietrznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia:

PARTNERZY KONFERENCJI:

TPI Sp. z o.o. Warszawa

EVIDENT Europe GmbH, Oddział w Polsce, Warszawa

Zapraszamy do obserwowania strony Facebookowej Instytutu Archeologii UMCS: LINK

    Aktualności

    Data dodania
    16 września 2022