Rejestracja projektów na XVIII Lubelski Festiwal Nauki

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że została uruchomiona rejestracja projektów do zaprezentowania na XVIII Lubelskim Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 10-16 września 2022 r. pod hasłem „OGRODY NAUKI". 

Zgłaszanie projektów na stronie festiwalu: https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/

Przewodnik dla zgłaszających projekty: https://www.festiwal.lublin.pl/organizator/#2022_przewodnik

Koordynatorem wydziałowym XVIII Lubelskiego Festiwal Nauki jest Pani dr Joanna Bugajska-Więcławska: joanna.bugajska-wieclawska@mail.umcs.pl.

TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW W RAMACH XVIII LFN UPŁYWA W DNIU 8 CZERWCA 2022 r.

W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki realizowane są projekty festiwalowe i projekty piknikowe, które mają na celu upowszechnianie, promowanie, popularyzację nauki i badań naukowych.

Kto może przygotować projekt?

- pracownicy naukowo-dydaktyczni,

- pracownicy administracyjni,

- pracownicy techniczni i techniczno-inżynieryjni,

- studenci studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych,

- studenci studiów doktoranckich,

- studenci studiów podyplomowych,

- studenckie koła naukowe,

- organizacje studenckie.

Jak zgłosić projekt?

- należy utworzyć konto: https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/reg.html;

- zarejestrować projekt na koncie (konta z edycji 2021 są aktywne, zatem jeśli w ubiegłym roku brali Państwo udział w festiwalu, jako koordynatorzy wydziałowi/kierownicy projektów, konta zostały zachowane): https://www.festiwal.lublin.pl/projekty/;

- opisy projektów powinny być zwięzłe i interesujące dla odbiorców;

- każdy projekt powinien zawierać grafikę, która go obrazuje; darmowe grafiki można pobrać ze strony Pixabay;

- dodatkowe wytyczne: https://www.festiwal.lublin.pl/organizator/#2022_przewodnik.

Regulamin XVIII Lubelskiego Festiwal Naukihttps://www.festiwal.lublin.pl/regulamin

Zapraszamy do przesyłania Państwa propozycji na XVIII LFN.

    Aktualności

    Data dodania
    25 maja 2022