Rejestracja projektów na XIX Lubelski Festiwal Nauki

Szanowni Państwo,

Lubelski Festiwal Nauki jest jednym z największych festiwali naukowych w kraju, którego głównym celem jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie. W 2022 r. Festiwal został laureatem konkursu w kategorii „Zespół” w prestiżowym konkursie Popularyzator Nauki, który organizowany jest od 2005 r. przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 

XIX LFN odbędzie się w terminie 18-24.09.2023 r. pod hasłem „Nauka dla przyszłości”. Funkcję głównego organizatora przedsięwzięcia objął Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Serdecznie zachęcamy pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych, dydaktycznych, administracyjnych, technicznych i techniczno-inżynieryjnych, studentów studiów I i II stopnia, studiów jednolitych, doktoranckich, podyplomowych, a także studenckie koła naukowe oraz organizacje studenckie, działające na naszej Uczelni, do aktywności popularnonaukowej.

Projekty można zgłaszać na stronie Festiwalu do 12 czerwca 2023 r.


Z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w XIX LFN udział bierze 12 wydziałów i 12 jednostek pozawydziałowych.

Koordynatorem wydziałowym tegorocznej edycji jest Pani dr Beata Polit z Instytutu Archeologii UMCS.


Strona Lubelskiego Festiwalu Nauki

    Aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2023