Organizacja zajęć – semestr zimowy 2021/2022

w związku z opublikowaniem w dniu 3 września br. Zarządzenia JM Rektora UMCS w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii (ZR nr 80/2021) uprzejmie informuję, że zajęcia dydaktyczne w Wydziale Historii i Archeologii UMCS w semestrze zimowym będą zorganizowane w następujący sposób:

Poniedziałki i piątki będą dniami zajęć prowadzonych zdalnie, natomiast w pozostałe dni tygodnia zajęcia będą się odbywały w trybie stacjonarnym, w siedzibie Uczelni.

Jednocześnie informuję, że w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej, forma zajęć może ulec modyfikacji.

Dziekan Wydziału Historii i Archeologii
dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS

    Aktualności

    Autor
    Joanna Kuropatnicka
    Data dodania
    9 września 2021