Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku

Szanowni Studenci,

przypominamy, że w roku akademickim 2021/22 dla studentów I roku prowadzone będą następujące szkolenia (w języku polskim i angielskim) w formule on-line:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy (prowadzący: mgr Witold Muszyński)
 • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (prowadzący: dr Jakub Kosowski)
 • przysposobienie biblioteczne (prowadzący: mgr Grzegorz Szczypa)

Szkolenia obejmują osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają studia na UMCS w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego i drugiego stopnia (w przypadku gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów I stopnia) oraz jednolitych studiów magisterskich.

Szkolenia są obowiązkowe dla w/w studentów i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi on-line.

Szkolenia dostępne są na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS.

W celu realizacji szkoleń student powinien zalogować się (przy pomocy nazwy użytkownika i hasła identycznego jak do systemu USUS) na stronie:

https://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=1478

Wszyscy wymienieni zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w terminie:

od 4.10.2021r. do 15.02.2022r.

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy w języku angielskim rozpocznie się w terminie późniejszym, podanym przez kierownika Działu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej UMCS.

Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS podczas zimowej sesji zaliczeniowo- egzaminacyjnej.

 

  Aktualności

  Autor
  Joanna Kuropatnicka
  Data dodania
  18 października 2021