Konkurs StRuNa 2021

Do 25 października 2021 roku do godziny 23:59:59 można przesyłać zgłoszenia do dziesiątej edycji Konkursu StRuNa.

Załączniki do zgłoszeń konkursowych mogą być przesyłane pocztą elektroniczną (na adres fundacja@pomocstudentom.pl) lub tradycyjną. W przypadku załączników przesłanych pocztą tradycyjną brane pod uwagę będą tylko te, które zostaną dostarczone Organizatorowi do wtorku 26 października 2021 r., do godziny 16:00 na adres:
Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”, ul. Krakowskie Przedmieście 24/109, 00-927 Warszawa.

Nagrodzone zostaną projekty i działania, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2020 roku a 30 września 2021 roku.

Aby wysłać zgłoszenie należy użyć jednego z trzech formularzy:

 • projekt roku (przeznaczony dla zgłoszeń do kategorii projektowych: Projekt Roku 2021, StRuNa-Human 2021, StRuNa-Med 2021, StRuNa-Tech 2021, StRuNa-Science 2021, StRuNa-Eko 2021, StRuNa-Art 2021)
 • koło roku (przeznaczony dla zgłoszeń do kategorii podmiotowych: Debiut Roku 2021, StRuNa-Media 2021 i Koło Naukowe Roku 2021)
 • opiekun roku (przeznaczony dla zgłoszeń do kategorii Opiekun Naukowy Roku 2021)

Celem konkursu jest nagrodzenia studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Ponadto uhonorowani zostaną opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową.

Kategorią główną konkursu jest Projekt Roku 2021. Wszystkie pozostałe kategorie są równoważne.
Zgłoszenia przesłane do kategorii Projekt Roku 2021 mają szanse być nagrodzone również w kategoriach tematycznych (StRuNa-Med 2021, StRuNa-Human 2021, StRuNa-Science 2021, StRuNa-Tech 2021, StRuNa-Eko 2021, StRuNa-Art 2021).
Jeżeli do kategorii Koło Naukowe Roku 2021 zostanie zgłoszona nowa organizacja, to może ona zostać równocześnie nagrodzona w kategorii Debiut Roku 2021.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich (do 25 października 2021 roku) uczestniczy przesyłają formularze zgłoszeniowe i załączniki do nich. W drugim etapie (12-13 listopada 2021 roku) uczestnicy prezentują swój projekt przed członkami jury (wykładowcy akademiccy, członkowie organizacji pozarządowych, dziennikarze i byli członkowie kół naukowych).

Uroczysta gala wręczenia nagród w Konkursie StRuNa odbędzie się w trakcie 5. Kongresu Kół Naukowego IKONA 2021.

  Aktualności

  Autor
  Joanna Kuropatnicka
  Data dodania
  21 października 2021