Geowizualizacja... - jedyne takie studia w Polsce

Z cyklu „Dyskusje w gabinecie profesorskim WHiA UMCS”

Narzędzia cyfrowe, mapy, przetwarzanie i udostępnianie danych o przestrzeni historycznej w formie wizualnej, specjalistyczne programy komputerowe, animacje w kartografii, druk i modelowanie 3D, środowisko GIS-u (tzw. systemu informacji geograficznej)… Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe w badaniach historyczno-geograficznych? Czy geografia i historia mają jakieś elementy wspólne? W jaki sposób wyznaczyć geometryczny przebieg danej drogi, bazując na zgromadzonych źródłach narracyjnych? Oto jest zagadka…

Zapewne nietrudno się domyślić, że zarówno historia czy archeologia są ściśle powiązane z geografią. Wiedza i umiejętności z zakresu historii, geografii, a przy tym również szeroko pojętej archeologii, w połączeniu z przedmiotami technicznymi i najnowszymi technikami badawczymi pozwalają m.in. odtworzyć krajobraz historyczny, stworzyć specjalistyczne mapy, wykonać niezbędne animacje w kartografii oraz trójwymiarowe wizualizacje.

W ramach swoich konsultacji naukowych „Histar” UMCS wziął udział w niecodziennej dyskusji pracowników naszego wydziału  prof. dra hab. Andrzeja Pleszczyńskiego z Instytutu Historii i dr. Marcina Szeligi z Instytutu Archeologii.

#człowiek-środowisko #ekosystem #technologie #cyfrowość

Geowizualizacja historyczna i archeologiczna – jak twierdzi dr Szeliga z Instytutu Archeologii UMCS – to „strasznie trudna, ale niezwykle mądra i interesująca nazwa”. Dlaczego „geo” i „wizualizacja”? „Geo, czyli ziemia, przestrzeń, a wizualizacja to m.in. obrazowanie historyczne i archeologiczne, to przekształcanie środowiska w sposób zwizualizowany” – dodaje prof. Pleszczyński z Instytutu Historii UMCS.

Można zatem z przekonaniem stwierdzić, że na takich studiach będzie wiele sposobów zastosowania różnych gadżetów elektronicznych, innowacyjnych metod badawczych i nowych technologii.

Jak mówi prof. Pleszczyński w jednym z odcinków „Między-Wydziałami…” na wydziałowym kanale YouTube: „studia te mają praktyczny charakter – przygotują Cię do pracy m.in. w sektorze administracji państwowej, samorządowej oraz w instytucjach kultury i firmach, które zajmują się przetwarzaniem i udostępnianiem danych o przestrzeni historycznej, i zaistniałych w niej skomplikowanych procesach, w formie wizualnej”. Zdobyta tutaj wiedza łącząca kompetencje archeologa, geografa i historyka pomoże Ci pozyskiwać dane historyczne i geograficzne w celu sporządzenia specjalistycznych map, trójwymiarowych wizualizacji i animacji w kartografii, a wszystko z pomocą różnych programów komputerowych.

#niezbędny pracownik specjalista w firmie

Studia te przygotują Cię do pracy w instytucjach, w których „fachowiec” znający historię analizowanej przestrzeni jest niezbędnym pracownikiem zespołu. Specjalista taki będzie w stanie stworzyć atrakcyjny produkt odpowiadający potrzebom współczesnego społeczeństwa, np. projekt promujący dziedzictwo kulturowe, miasto czy po prostu określony, cenny historycznie obszar.

Geowizualizacja historyczna i archeologiczna to wszechstronny, jedyny taki w Polsce kierunek, prowadzony we współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, na którym masz możliwość kontynuowania studiów na II stopniu, np. na kierunku, jakim jest geografia czy gospodarka przestrzenna.

#dlaczego geowizualizacja…

To ciekawy pomysł studiów dla młodych ludzi, którzy mają możliwość zdobycia bardzo ważnych umiejętności praktycznych, w tym zrealizowania swoich pasji, zainteresowań w kontekście przeszłości i przyszłości, dzięki niezbędnym narzędziom cyfrowym i technologicznym. Poznanie tzw. „historical GIS” – systemu pozwalającego m.in. tworzyć, przetwarzać, zarządzać i umieszczać na mapie różnego rodzaju dane – umożliwi Ci zwizualizować szereg różnych informacji, które zgromadzisz w trakcie zajęć na temat np. konkretnego obiektu historycznego.

Odkryj swoje możliwości rozwoju osobistego i zawodowego oraz wybierz już dzisiaj kierunek przyszłości: geowizualizację historyczną i archeologiczną.

Zyskaj pewność!

„Geograf, historyk, archeolog, trapi Cię taki dylemat?
Już martwić się nie musisz, bo teraz problemu nie ma!
Proponujemy zupełną na rynku akademickim nowość,
która te dyscypliny w jedną połączy całość!
To geowizualizacja historyczna i archeologiczna!
Ten kierunek studiować, sprawa jest całkiem logiczna!
Interdyscyplinarna wiedza i kompetencje praktyczne
na rynku pracy są przecież niezwykle użyteczne.

Nauczysz się tu o przestrzeni w ujęciu historycznym
i jak wykorzystać tę wiedzę w świecie nowinek technicznych,
na przykład w środowisku GIS tworząc mapy specjalistyczne
lub budując w programie graficznym wizualizacje historyczne.

Nie zastanawiaj się zatem dłużej, geowizualizuj z nami!
Na nasz super kierunek dzisiaj Cię zapraszamy!”

Studiuj GEO… razem z Nami! Chcesz dowiedzieć się więcej o geowizualizacji…?
Zajrzyj na wydziałowy 
kanał YouTube i oglądaj odcinki Geo…

Zarejestruj się

Tekst: Paulina Litka
Wiersz: Magdalena Jabłońska-Kwiecień
Grafika: macrovectora na Freepik

Instagram: historia_archeologia_umcs
Facebook: Wydział Historii i Archeologii UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    8 lipca 2024