Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów III. Przeszłość i współczesność w języku i kulturze.

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Katedra Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego IFP UMCS i Komisja Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Nauk serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję "Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów III. przeszłość i współczesność w języku i kulturze", która odbędzie się 7–8 października 2021 roku w trybie mieszanym.

Podczas konferencji rezultaty swoich badań przedstawią liczni badacze z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, w tym pracownicy naszego Instytutu Filologii Polskiej UMCS - prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, dr hab. Joanna Szadura, dr Monika Łaszkiewicz oraz doktoranci - mgr Sara Akram, mgr Sylwia Gierczak, mgr Damian Gocół, mgr Magdalena Wołoszyn.

Strona konferencji

    Aktualności

    Data dodania
    7 października 2021