Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Mikiciuk

Rada Naukowa Instytutu Filologii Polskiej w dyscyplinie językoznawstwo UMCS w Lublinie serdecznie zaprasza na publiczną obronę pracy doktorskiej Pani mgr Anny Mikiciuk.

RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ W DYSCYPLINIE JĘZYKOZNAWSTWO UMCS w Lublinie podaje do wiadomości, że dn. 2 marca 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie hybrydowym publiczna obrona pracy doktorskiej

Mgr Anny Mikiciuk

TEMAT: Mikrotoponimia powiatu Biała Podlaska

PROMOTOR: 

prof. dr hab. Feliks Czyżewski (profesor emerytowany UMCS w Lublinie)

RECENZENCI:

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Filologii Polskiej UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,21400.htm

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu.

Link do części jawnej: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3axBYlAZRCr8diU9zPj3C2TRNdOlBwwo3SFgfXaCE_Fp01%40thread.tacv2/1644831342768?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22d7e08ca5-9546-44b5-b5f6-10c0b5f8e150%22%7d

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 8.45 po zidentyfikowaniu osoby imieniem i nazwiskiem. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    18 lutego 2022