Plan zajęć wyrównawczych dla studentów pierwszych lat studiów licencjackich prowadzonych na Wydziale Filologicznym UMCS

Szanowni Państwo, 
Informujemy organizacji zajęć dodatkowych mających na celu wyrównywanie poziomu wiedzy studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Filologicznymi. O ferta zajęć dodatkowych jest propozycją, z której studenci mogę skorzystać w ramach projektu ministerialnego. Są tym samym bezpłatne. Przedmiotom realizowanym w ramach projektu nie przypisano punktów ECTS, a uczestnictwo w nich nie łączy się obowiązkiem uzyskania przez studenta zaliczenia na ocenę. 

Zasady organizacji zajęć:      
- zajęcia odbywają się stacjonarnie ;
- każdy student uczestniczący w dodatkowych zajęciach może być przypisany tylko do jednej grupy ;   
- zajęcia powinny być zrealizowane w grupach 25-osobowych  w wymiarze 30 godzin lekcyjnych na grupę.

Informacja o zapisach

 Zapisy na zajęcia odbywają się przez formularze do 29 listopada br. Linki do formularzy znajdują się pod opisem zajęć. W formularzu student zgłaszający chęć uczestnictwa w zajęciach podaje: imię i nazwisko oraz rok i kierunek studiów. 


Instytut Filologii Polskiej

 E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE

1. Podstawy gramatyki opisowej języka polskiego (30 KW)

 • Prowadzący: dr Olga Kielak

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 8:00- 9:35 (2h).
Szczegółowy terminarz: 25.11.202102.12.202109.12.202116.12.202113.01.2022, 20.01.2022, 27.01.2022, 03.02.2022

oraz w piątki w godz. 8:00-9:35 (2h).  Szczegółowy terminarz: 26.11.202103.12.202110.12.202117.12.2021, 14.01.2022, 21.01.2021, 28.01.2021, miejsce zajęć: sala 126 SH 

Aby się zapisać wypełnij formularz pod adresem:https://forms.office.com/r/9bGKCCDwt4

2. Polska ortografia i interpunkcja (30 KW)

 • Prowadzący: dr hab. Mirosław Ryszkiewicz

Zajęcia odbywają sięw piątki w godz. 14:40-17:55 (4h) Szczegółowy terminarz:

19 XI 20213 XII 202110 XII 2021, 17 XII 2021, 14 I 2022, 21 I 2022, 28 I 2022, 4 II 2022 (3h)

miejsce zajęć: sala 126 SH

Aby się zapisać wypełnij formularz pod adresem:https://forms.office.com/r/XwDGub1iCT

FILOLOGIA POLSKA

1. Podstawy gramatyki opisowej języka polskiego (30 KW)

 • Prowadzący: dr hab. Marta Nowosad Bakalarczyk

Zajęcia odbywają się w środy (2h) w godz. 13.00-14.30 (s. 237) w dniach:

24 XI 2021, 1 XII 2021, 8 XII 2021, 15 XII 2021, 12 I 2022, 19 I 2022, 26 I 2022, 2 II 2022,

 czwartki (2h) w godz. 13.50-15.20 (s. 013B) w dniach:

25 XI 2021, 2 XII 2021, 9 XII 2021, 16 XII 2021, 13 I 2022, 20 I 2022, 27 I 2022.

Aby się zapisać wypełnij formularz pod adresemhttps://forms.office.com/r/SDcQT1Ue70

2. Warsztat młodego filologa. Wyrównanie poziomu wiedzy z zakresu sztuki pisania (zajęcia modułowe: 15 KW + 15 KW)

 1. Moduł: Sztuka sprawnego pisania (15 KW)

 • Prowadzący: dr hab. Bogusław Grodzki prof. uczelni

środa w godz. 16.20-18.40 (3h) w dniach: 1.12.21, 15.12.21, 12.01.22, 26.01.22, 02.02.22

miejsce zajęć: Duża Aula (NH)

 2. Moduł: Ćwiczenia stylistyczno-redakcyjne (15 KW)

 •  Prowadzący: dr hab. Małgorzata Rzeszutko  prof. uczelni

środa w godz. 13.50-15.25 (2h) w dniach: 24.11.2021, 1.12.2021, 8.12.2021, 15.12.2021, 12.01.2022, 19.01.2022, 26.01.2022, 02.02.2022
miejsce zajęć: Duża Aula (NH)

Aby się zapisać wypełnij formularz pod adresem:  https://forms.office.com/r/DbPXy5NaJ5


 

Instytut Neofilologii

GERMANISTYKA

1. Kształcenie sprawności receptywnych i produktywnych w zakresie języka niemieckiego jako języka obcego u studentów I roku germanistyki (30 KW)

 • Prowadzący: dr Beata Kasperowicz-Stążka (15 KW) i dr Jolanta Sękowska (15 KW)

Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie, w soboty i w niedziele, w sali 26B lub zdalnie na platformie Mc Teams (w sytuacji lockdown).

Terminy: 20.11.2021 i 21.11.2021 (dr B. Kasperowicz-Stążka), 27.11.2021 i 28.11.2021 (dr J. Sękowska), 4.12.2021 (dr J. Sękowska), 11.12.2021 (dr B. Kasperowicz-Stążka), w godzinach 9.00 - 12.45 (tzn. każdorazowo 5h)

Aby się zapisać wypełnij formularz pod adresem: https://forms.office.com/r/7x0QTp6Jbx

 

 LINGWISTYKA STOSOWANA i PORTUGALISTYKA

 1. Z Hiszpanią na co dzień – konwersacje z native-speakerem (30 KW) – 1 grupa: lingwistyka stosowana

 • Prowadzący: Jorge Berenguer

            Terminy:  wtorek w godz.14:40-16:15; środa w godz. 13:00-14:35; piątek w godz. 13:00-14:35

 Terminarz szczegółowy:

Wtorki: 14:40- 16:15 Mała Aula: 23.11, 30.11, 7.12, 14.12, 21.12, 11.01 
Środy: 13:00 -14:35 s. 201 NH: 24.11, 1.12, 8.12, 15.12, 12.01
Piątki: 13:00- 14:35 s. 518 NH: 26.11, 3.12, 10.12, 17.12

Aby się zapisać wypełnij formularz pod adresem: https://forms.office.com/r/ipeeWi2c24

 

1-3. Student w świecie cyfrowej edukacji. Zajęcia modułowe (10 KW + 10 KW +5 KW + 5 KW)

            Zaplanowano zajęcia dla 3 grup:

            grupa 1: portugalistyka + lingwistyka AP

            grupa 2: lingwistyka AF+NA

            grupa 3: lingwistyka AR+AN

 

            1. Moduł: Open source, Oppen acces (10 KW)
            Prowadzący:  dr Sebastian D. Kotuła

            2. Moduł: Wyszukiwanie i ewaluacja materiałów naukowych i edukacyjnych (10 KW)
            Prowadzący: dr hab. Artur Znajomski (5 KW) , dr Sebastian Kotuła (5 KW)

            3. Moduł: Podstawy edycji tekstów (5 KW)
            Prowadzący: dr Anna Sawa

            4. Moduł: Słownikowe i encyklopedyczne źródła wiedzy (drukowane i internetowe) (5 KW)
            Prowadzący: w trakcie opracowania
            Terminy: dr hab. Alicja Matczuk

Aby się zapisać wypełnij formularz pod adresem: https://forms.office.com/r/FK62r76DJ7

ROMANISTYKA, ITALIANISTYKA

1. Warsztat młodego neofilologa (zajęcia modułowe: 14 KW + 16 KW) Zaplanowano utworzenie 2 grup. Każda grupa będzie realizowała ten sam program. Zajęcia są dopasowane do planu studiów, skład grup jest następujący:

            grupa 1 - Italianistyka (19 osób na kierunku), wolne miejsca dla 6 studentów romanistyki

            grupa 2 - Romanistyka (32 osoby na kierunku)

1. Moduł:
Strategie nauki języków obcych (14 KW)

 • Prowadzący: mgr Izabela Urban (Katedra Romanistyki)

            Terminy: 7 spotkań, szczegółowy terminarz:

Piątek: 26.11.2021, 3.12.2021, 10.12.2021, 17.12.2021, 14.01.2022, 21.01.2022, 28.01.2022 – s. 501 (NH)

godz. 13.00-14.30, gr. 2, godz. 14.40- 16.10, gr. 1

2. Moduł: Wyrównanie poziomu znajomości języka angielskiego (poziom B1 + /B2) (16 KW)

 • Prowadzący: dr Elżbieta Perkowska-Gawlik (Katedra Anglistyki i Amerykanistyki)

            Terminy: 8 spotkań, szczegółowy terminarz:

Czwartek: 25.11.2021, 2.12.2021, 9.12.2021, 16.12.2021, 13.01.2022, 20.01.2022, 27.01.2022, 3.02.2022 – Duża Aula

                        godz. 8.00-9.30, gr. 1, godz. 9.40-11.10, gr. 2

Aby się zapisać wypełnij formularz pod adresem: https://forms.office.com/r/1TXniHhAkN

 

 RUSYCYSTYKA i UKRAINISTYKA

1. Język rosyjski – wybrane zagadnienia z gramatyki praktycznej (15 KW + 15 KW)

            Prowadzący: dr Ewa Stawinoga i dr Małgorzata Ułanek

 • dr Ewa Stawinoga prowadzi zajęcia poniedziałki (15 KW)w następujących terminach:

29.11.2021 godz. 8.50-10.25, 06.12.2021 godz. 8.50-10.25, 13.12.2021 godz. 8.50-10.25, 20.12. 2021 godz. 8.50-10.25, 10.01.2022 godz. 8.50-10.25, 17.01.2022 godz. 8.50-10.25, 24.01.2022 godz. 8.50-10.25, 31.01.2022 godz. 9.40-10.25, miejsce zajęć: sala 421 (NH)

 

 • dr Małgorzata Ułanek prowadzi zajęcia w piątki (15 KW) w następujących terminach:

3.12.2021 godz. 14.40-17.05, 10.12.2021 godz. 14.40-17.05, 17.12.2021 godz. 14.40-17.05, 14.01.2022 godz. 14.40-17.05, 21.01.2022 godz. 14.40-17.05

miejsce zajęć: sala 421 (NH)

Aby się zapisać wypełnij formularz pod adresem: https://forms.office.com/r/GFhDfzRHwE

  


 

Instytut Nauk o Kulturze

 

KULTUROZNAWSTWO

1. Warsztat młodego badacza kultury – poszerzenie kompetencji kulturowych, językowych i cyfrowych (zajęcia modułowe 10 KW  + 10 KW + 10 KW)

 1. Moduł: Kompetencje kulturowe (10 KW)

 •  Prowadzący: dr hab. Mariola Tymochowicz

poniedziałek  w godz. 15.40-17.55 (3h) w dniach: 22 XI 2021, 29 XI 2021, 6 XII 2021, poniedziałek w godz. 15.40-16.25 (1h) w dniu: 13 XII 2021

miejsce zajęć: sala 18 (NH)

2. Moduł: Kompetencje językowe (10 KW)

 • Prowadzący: mgr Beata Maksymiuk-Pacek

poniedziałek  w godz. 8.50-10.25 (2h) w dniach: 29 XI 2021, 6 XII 2021, 10 I 2022, 17 I 2022, 24 I 2022

miejsce zajęć: sala Wykładowa Kronos

 3. Moduł: Kompetencje cyfrowe (10 KW)

 • Prowadzący: mg Martyna Bakun

poniedziałek w godz. 15:30-17:30 (2h) w dniach:  20 XII 2021, 31 I 2022

miejsce zajęć: Mała Aula (NH)

piątek w godz. 14:40-16:40 (2h) w dniach: 26 XI 2021, 3 XII 2021, 10 XII 2021

miejsce zajęć: sala 328 (SH)

Aby się zapisać wypełnij formularz pod adresem: https://forms.office.com/r/Gz8L2kwQcb

 

 TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY

1. Warsztat młodego badacza kultury – poszerzenie kompetencji kulturowych, językowych i cyfrowych (zajęcia modułowe 10 KW  + 10 KW + 10 KW)

            1. Moduł: Kompetencje kulturowe (10 KW)

 • Prowadzący: dr hab. Mariola Tymochowicz

czwartek w godz. 8.00-9.30 (2h) w dniach: 9 XII 2021,16 XII 2021, 13 I 2022, 20 I 2022, 27 I 2022

miejsce zajęć: sala 013B (NH)

2. Moduł: Kompetencje językowe (10 KW)

 • Prowadzący: mgr Beata Maksymiuk-Pacek

środa w godz. 14.40-16.15 (2h) w dniach: 1 XII 2021, 8 XII 2021, 12 I 2022, 19 I 2022, 26 I 2022

 miejsce zajęć: Mała Aula (NH)

3. Moduł: Kompetencje cyfrowe (10 KW)

 • Prowadzący: mgr Martyna Bakun

piątek w godz. 13:00-15:00 (2h) w dniach: 17 XII 2021, 14 I 2022, 21 I 2022, 28 I 2022, 4 II 2022

miejsce zajęć: sala 328 (SH)

Aby się zapisać wypełnij formularz pod adresem: https://forms.office.com/r/qiqAFiWnpM

 
ARCHITEKTURA INFORMACJI

1. Kompetencje informacyjne (zajęcia modułowe 10 KW  + 5 KW + 10 KW + 5 KW)

            1. Moduł: Cyfrowe źródła informacji (10 KW)

 • Prowadzący: dr hab. Artur Znajomski

            2. Moduł: Standardy kompetencji informacyjnych (5 KW)

 •  Prowadzący: dr hab. Anna Dymmel, prof. UMCS

            3. Moduł: Podstawy stylu naukowego (10 KW)

 • Prowadzący: dr Anna Sawa

            4. Moduł: Książka jako źródło informacji (5 KW)

 • Prowadzący: prof. dr hab. Maria Juda

Terminpiątekgodziny zostaną ustalone po ukonstytuowaniu się grupy zajęciowej

                        miejsce zajęć: sala 16 (SH)

Aby się zapisać wypełnij formularz pod adresem: https://forms.office.com/r/tBffAeZsLy

 

  Aktualności

  Autor
  Joanna Kuropatnicka
  Data dodania
  25 listopada 2021