Odznaczenia państwowe i resortowe dla pracowników Wydziału Filologicznego

21 kwietnia br. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyła się uroczystość nadania pracownikom UMCS odznaczeń państwowych i resortowych. W gronie uhonorowanych znaleźli się także pracownicy naszego Wydziału.

Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej reprezentowali Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeń państwowych dokonał Wojewoda Lubelski Lech Sprawka. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Srebrnym Krzyżem Zasługi została odznaczona dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewskidr hab. Dorota Filar, prof. UMCS oraz dr Beata Kasperowicz Stążka, a także mgr Anna Birska (Międzywydziałowa Biblioteka Filologiczno-Historyczna), natomiast Medal Srebrny za Długoletnią Służbę –  dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS, dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS, dr hab. Edyta Jabłonka oraz dr hab. Marek Olejnik.

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę zostali uhonorowani: dr Radosław Bomba, prof. UMCS, dr Katarzyna Tymoszuk, dr Marta Chodkiewicz-Nalepa, dr Sebastian Wasiuta oraz mgr Konrad Szulga.

W dalszej części uroczystości Wojewoda Lubelski Lech Sprawka w asyście Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk wręczyli Medale Komisji Edukacji Narodowej. Spośród pracowników Wydziału Filologicznego otrzymali je: dr hab. Magdalena Sowa, prof. UMCS, dr hab. Adam Siwiec, prof. UMCS, dr Ilona Kubejko, dr Iwona Machowicz, dr Artur Sadecki, dr Kamen Rikev oraz dr Ireneusz Chomiuk.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!

Więcej o uroczystości: Odznaczenia państwowe i resortowe na UMCS - 2022

fot.: Bartosz Proll, Jarosław Krajka

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 kwietnia 2022