Obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Krzykały

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NEOFILOLOGII UMCS w Lublinie

w dyscyplinie literaturoznawstwo

podaje do wiadomości, że dnia 24 września 2021 r. o godz. 9:30, odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

MGR EWELINY KRZYKAŁY

TEMAT: Sen i marzenie senne w poezji polskiej przełomu XVIII i XIX wieku

(z perspektywy nauki Oświecenia)

PROMOTOR: dr hab. Artur Timofiejew, prof. UMCS  – UMCS w Lublinie

RECENZENCI: prof. dr hab. Marek Nalepa, Uniwersytet Rzeszowski

         dr hab. Danuta Kowalewska, prof. UMK

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Neofilologii UMCS

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu, link do części jawnej

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 9:15 po zidentyfikowaniu osoby z imienia i nazwiska. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    10 września 2021