Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Werman

RADA NAUKOWA INSTYTUTU NEOFILOLOGII UMCS w Lublinie
w dyscyplinie literaturoznawstwo

 podaje do wiadomości, że dnia 22 września 2021 r. o godz. 9.30  odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

MGR ANNY WERMAN

TEMAT: Dimensiones del exilio en el teatro de Jorge Díaz

PROMOTOR: dr hab. Maria Falska, prof. UMCS  – UMCS w Lublinie

RECENZENCI: prof. dr hab. Urszula Aszyk-Bangs – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Cezary Bronowski – UMK w Toruniu

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Głównej UMCS, ul. Radziszewskiego 11,
zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Instytutu Neofilologii UMCS.

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu link do części jawnej.

Dostęp do spotkania w aplikacji Microsoft Teams będzie możliwy od godz. 9.15 po zidentyfikowaniu osoby z imienia i nazwiska. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

    Aktualności

    Data dodania
    10 września 2021