Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku

Szanowni Studenci,

informujemy, że w roku akademickim 2023/2024 dla studentów i studentek I roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone będą następujące szkolenia (w języku polskim oraz języku angielskim) w formule on-line:

  • bezpieczeństwo i higiena pracy (prowadzący: mgr Witold Muszyński)
  • etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów (prowadzący: dr Jakub Kosowski)
  • przysposobienie biblioteczne (prowadzący: mgr Grzegorz Szczypa)
  • warsztat antydyskryminacyjny (prowadzący: dr Agnieszka Ziętek) - w języku angielskim będzie dostępny od 1 listopada 2023 r.

Szkolenia: bezpieczeństwo i higiena pracyetyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów oraz przysposobienie biblioteczne obejmują również studentów i studentki I roku studiów 2 stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych w przypadku, gdy nie odbyli tych szkoleń w ramach studiów 1 stopnia.

Szkolenia są obowiązkowe i zostaną zakończone testami zaliczeniowymi on-line.

Szkolenia dostępne są na platformie e-learningowej Wirtualny Kampus UMCS.

W celu realizacji szkoleń student powinien zalogować się (przy pomocy nazwy użytkownika i hasła identycznego jak do systemu USOS) na stronie: https://kampus.umcs.pl i wejść w: Szkolenia dla studentów > Obowiązkowe szkolenia na studiach licencjackich i magisterskich.

Wszyscy wymienieni zobowiązani są do zaliczenia szkoleń w terminie: od 02.10.2023 r. do 30.11.2023 r. Zaliczenia zostaną przesłane do systemu USOS w czasie zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2023