Panu dr. hab. Andrzejowi Niewiadomskiemu, prof. UMCS,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony

składają Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2022