Kalendarz akademicki 2021/22

Rok akademicki 2021/2022 trwa od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. i obejmuje:

 1. SEMESTR ZIMOWY - trwa od 1 października 2021 r. do 19 lutego 2022 r., w tym:
  1. okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 22 grudnia 2021 r.
  2. wakacje zimowe – od 23 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r.
  3. okres zajęć dydaktycznych – od 8 stycznia do 5 lutego 2022 r.
  4. zimową sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną – od 6 do 19 lutego 2022 r.
 2. Przerwę międzysemestralną – od 20 do 27 lutego 2022 r.
 3. SEMESTR LETNI - trwa od 28 lutego do 17 lipca 2022 r., w tym:
  1. okres zajęć dydaktycznych – od 28 lutego do 13 kwietnia 2022 r.
  2. wakacje wiosenne – od 14 do 20 kwietnia 2022 r.
  3. okres zajęć dydaktycznych – od 21 kwietnia do 26 czerwca 2022 r.
  4. letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną
 4. WAKACJE LETNIE - od 18 lipca do 30 września 2022 r.
 5. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe:
  1. do 28 lutego 2022 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;
  2. do 25 września 2022 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, z wyłączeniem miesiąca sierpnia.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

 • 1 października 2021 r. – dla studentów I roku ze względu na immatrykulację
 • 23 października 2021 r. (sobota) – Inauguracja roku akademickiego 2021/2022
 • 30-31 października 2021 r.
 • 1-2 listopada 2021 r.
 • 11 listopada 2021 r.
 • 23-31 grudnia 2021 r.
 • 1-7 stycznia 2022 r.
 • 14-20 kwietnia 2022 r.
 • 30 kwietnia 2022 r.
 • 1-4 maja 2022 r.
 • 5 czerwca 2022 r.
 • 16 czerwca 2022 r.
 • 17 czerwca 2022 r. – z wyłączeniem studiów niestacjonarnych.

 • 1 października 2021 r. (piątek) przeznaczony jest na immatrykulację studentów I roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 6. Studenci lat wyższych odbywają w tym dniu zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć.
 • 4 lutego 2022 r. (piątek) jest dodatkowym dniem zajęć w szczególności dla studentów I roku studiów.
 • 2 lutego 2022 r. (środa) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w czwartki, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 • 17 czerwca 2022 r. (piątek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w niedziele, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 • Okres od 26 do 30 września 2022 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych, związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.

  Aktualności

  Data dodania
  24 sierpnia 2021