2022 PAAS Conference (zaproszenie)

Katedra Anglistyki i Amerykanistyki UMCS (Instytut Neofilologii) zaprasza na coroczną konferencję Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych (PAAS).

POLISH ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES

2022 Annual Conference 

Our Brand is Crisis: American Downfalls, Hopes, and Renewals

held and hosted by the Department of British and American Studies,
Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

19-21 October 2022 

Deadline for abstract submission: June 15, 2022
Notification of acceptance: June 30, 2022
Deadline for registration and payment of the conference fee: September 15, 2022.
Date of the conference: October 19-21, 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe informacje można znaleźć w CFP oraz na stronie: 2022 PAAS Conference.

 

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2022