Szkolenie z zakresu project design

Zapraszamy na kolejny webinar poświęcony przygotowaniom wniosków w programach ramowych Komisji Europejskiej, które odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku, w godzinach 9:00-13:00 na platformie MS Teams. Szkolenie poprowadzi dr Claduio Carlone, z włoskiej firmy consultingowej Eurocentro Srl.

Dr Carlone posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, administrowaniu i monitorowaniu projektów, udziela wsparcia organizacjom i partnerom w kwestiach związanych ze sprawozdawczością administracyjną i finansową. Od 1997 roku jako dyrektor administracyjny i finansowy Eurocentro, koordynował projekty finansowane ze źródeł krajowych oraz zagranicznych, m.in. z programu Horyzont 2020 czy INTERREG.

Podczas warsztatów nacisk zostanie położony na praktyczne informacje związane z wymogami Unii Europejskiej w związku z aplikowaniem o środki na prowadzenie badań naukowych. Udział w warsztatach jest niepowtarzalną okazją do poznania praktycznej strony realizacji prestiżowych grantów finansowanych przez KE, jak również platformą do zadawania pytań ekspertowi w tej dziedzinie.

Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim.

Zgłoszeń dokonywać można za pomocą formularza »

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca br.

Zapraszamy!

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Preserving fundamental rights in the use of digital technologies for e-health services” („Ochrona podstawowych praw przy wykorzystywaniu technologii cyfrowych w usługach e-zdrowia”)- REINITIALISE. Projekt fi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 952357.

    Aktualności

    Data dodania
    25 marca 2022