Sukces prof. dr hab. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej

Miło nam poinformować, że projekt prof. dr hab. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej (Instytut Filologii Polskiej UMCS) otrzymał finansowanie w konkursie „Solidarni z naukowcami”, realizowanym we współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy „Solidarni z Białorusią”.

Celem konkursu jest wspieranie przez NCBR projektów badawczych realizowanych przez polskie organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, współpracujące z naukowcami z Białorusi, którzy otrzymali stypendium przyznane przez NAWA w ramach działania „Solidarni z naukowcami”.

Projekt pn. Koncept Ojczyzna i радзіма w świadomości Polaków i Białorusinów. Studium etnolingwistyczne będzie miał charakter porównawczy – mieści się w nurcie badań etnolingwistycznych, w których dąży się do poznania mentalności człowieka postrzegającego świat w perspektywie określonej przez wspólnotę językową i kulturową. Termin jego rozpoczęcia przewidziano na 1 września 2022 r. Projekt będzie realizowany przez prof. Stanisławę Niebrzegowską-Bartmińską oraz prof. Alenę Rudenkę z Katedry Językoznawstwa Teoretycznego Słowiańskiego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Wartość otrzymanego dofinansowania: 248 500,56 zł.

Profesor Alena Rudenka jest stypendystką Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dzięki otrzymanemu rocznemu stypendium od marca 2021 r. przebywa w IFP UMCS (opiekun stażu: prof. S. Niebrzegowska-Bartmińska) i pracuje wraz z naukowcami z UMCS i KUL nad kolejnym tomem Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów pn. DEMOKRACJA, przygotowywanym przez międzynarodowe grono badaczy pod kierunkiem prof. Jerzego Bartmińskiego. Dotychczas w tej serii ukazały się następujące tomy:

 • t. 1. Dom, red. J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, B. Żywicka (2015);
 • t. 2. Europa, red. W. Chlebda (2018);
 • t. 3. Praca, red. J. Bartmiński, M. Brzozowska, S. Niebrzegowska-Bartmińska (2016);
 • t. 4. Wolność, red. J. Bartmiński, M. Abramowicz (2019);
 • t. 5. Honor, red. P. Sotirov, D. Ajdačić (2017).

  Aktualności

  Data dodania
  10 stycznia 2022