Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r. postanowił wprowadzić Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przyjęcie Kodeksu jest kolejnym z szeregu działań podejmowanych w związku zrealizacją Strategii HR Excellence in Research na UMCS.

Kodeks odnosi się do zasad etycznych jakimi powinien kierować się każdy nauczyciel akademicki UMCS jako badacz, dydaktyk i wychowawca.

Poniżej zamieszczamy Kodeks. Każy nauczyciel akademicki zatruniony w UMCS jest zobligowany do zapoznania się z Kodeksem i podpisania stosownego oświadczenia o przestrzeganiu zasad w nim zawartych.

W planach Zespołu monitorujacego ds. Wdrażania Strategii Hr Excellence jest róznież opracowanie Kodeksu Etyki Doktoranta UMCS we współpracy z Samorządem Doktorantów UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    28 maja 2021