Sukces w Instytucie Pedagogiki - wygrany grant

Z radością informujemy o sukcesie w Instytucie Pedagogiki – dr Katarzyna Korona otrzymała dofinansowanie projektu naukowego.

Minister Edukacji i Nauki w konkursie w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” zakwalifikował do finansowania projekt Koła Naukowego Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS pt. „Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej” (nr wniosku: SKN/SP/496866/2021) na kwotę 49 345,00 zł.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie cyklu zajęć socjoterapeutycznych (z elementami arteterapii) według autorskiego programu w 3 grupach osób skazanych (według rodzajów zakładów karnych – art. 69 KKW- grupy: młodociani, I raz skazani, recydywiści penitencjarni), będące częścią badań naukowych. Program ten stanowi nową propozycję we współczesnej metodyce oddziaływań penitencjarnych, bazując na metodzie socjoterapii. Studenci z Koła naukowego wraz z opiekunem mają doświadczenia w prowadzeniu innych projektów m.in. w zakresie rozwijania poziomu umiejętności społecznych skazanych w grupie osób pierwszy raz skazanych, za zabójstwo.

Opiekunem Koła i kierownikiem projektu jest dr Katarzyna Korona, Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki. W projekcie uczestniczyć będą pracownik Katedry i dotychczasowy członek Koła - dr Małgorzata Osińska oraz studentki Paulina Linowska (przewodnicząca Koła) i Mariola Twardowska (wiceprzewodnicząca Koła). Czas trwania projektu oszacowano na 12 miesięcy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2021