Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na projekty badawcze oraz mobilność naukowców

Serdecznie zapraszamy Pracowników Instytutu Pedagogiki na spotkanie informacyjne on line dotyczące możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na projekty badawcze oraz mobilność naukowców. Spotkanie poprowadzą pracownicy Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS.

Webinarium odbędzie się 14 maja 2021 w godz. 10.00-12.00 na platformie

MS Teams. Zapisy: barbara.bilewicz@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    10 maja 2021