Seminarium naukowe - podsumowanie

W dniu 18 stycznia 2023 r. odbyło się, w formie online, Seminarium naukowe „(Nie)potrzebna superwizja przedstawicielom zawodów służb społecznych?” zorganizowane przez dr hab. Agnieszkę Lewicką-Zelent, prof. UMCS, Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Kierownika Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dr Ewę Grudziewską, Kierownika Zakładu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytutu Pedagogiki, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Prelegentów oraz gości spotkania przywitała dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS Dyrektor Instytutu Pedagogiki, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas seminarium wystąpili badacze i praktycy – eksperci w zakresie superwizji - w obszarze pracy: pracowników socjalnych, asystentów rodzin, interwentów kryzysowych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz kuratorów sądowych.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy akademiccy z: Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Akademii Ignatianum w Krakowie, Państwowej Uczelni Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Wśród prelegentów znaleźli się: dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD, dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, dr Tomasz Głowik, dr Ewa Grudziewska oraz specjaliści praktycy: mgr Maciej Sosnowski Prezes Polskiego Towarzystwa Superwizji Pracy Socjalnej, dr Małgorzata Osińska Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód  oraz mgr Sylwia Michalec-Jękot Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Moderatorem spotkania była dr Ewa Trojanowska – pracownik Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie. W spotkaniu naukowym uczestniczyły 34 osoby.

Podczas seminarium naukowego przedstawiciele różnych ośrodków akademickich oraz praktycy zaprezentowali swoje poglądy dotyczące superwizji obejmującej profesjonalistów z zawodów służb społecznych. Uwieńczeniem spotkania była dyskusja, w wyniku której podjęto decyzję o kontynuacji spotkań dotyczących superwizji, w celu wdrażania jej do pracy zawodowej różnych grup społecznych m.in. kuratorów sądowych czy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

dr Ewa Trojanowska

    Aktualności

    Data dodania
    19 stycznia 2023