International Research Day

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium organizowanym przez Instytut Pedagogiki  z cyklu  International Research Day pt.:  Contemporary global educational challenges – opportunities and threats, które odbędzie się15 czerwca w godz. od  10.00 do 14.30.

Miejsce: MS Teams.

Dla Pracowników Instytutu Pedagogiki wejście na wydarzenie  możliwe będzie z kalendarza MS Teams  lub przez link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlkMmE2YTMtZjc3Yy00NWI4LTkwYmEtZmI4MjZmOGIxODMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%222d879444-cdfd-444c-8eef-353094ad5d0b%22%7d

Osoby chętne do udziału w wydarzeniu, spoza Instytutu Pedagogiki, prosimy o zgłoszenie udziału na adres mailowy: dorota.chimicz@poczta.umcs.lublin.pl

Spotkanie będzie prowadzone w j. angielskim. Zapewniamy tłumaczenie abstraktów oraz dyskusji.

Zapraszamy

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2021