III Festiwal Katedr

W dniu 24 października 2022 odbył się w Instytucie Pedagogiki  III  Festiwal Badawczy Katedr. Celem wydarzenia było zaprezentowanie osiągnięć naukowych oraz komercjalizacji wyników badań zespołów poszczególnych Katedr w roku akademickim 2021/2022. Spotkanie otworzyła Dyrektor Instytutu dr hab. Stanisława Byra, prof. uczelni, a dr hab. Barbara Bilewicz moderowała sesję. Każda katedra przygotowała prezentację multimedialną, ilustrującą najważniejsze dane z jej działalności, uwzględniając charakterystykę zrealizowanych projektów badawczych, komercjalizację badań oraz przykłady współpracy z uwzględnieniem jej formy prawnej. Prelegenci podawali także dane dotyczące publikacji pracowników swojej Katedry oraz przykłady realizowanej współpracy badawczej. W pierwszej części spotkania, jako pierwsza wystąpiła dr Justyna Sala–Suszyńska, która  zaprezentowała działalność Katedry Dydaktyki. Katedrę Metodologii Nauk Pedagogicznych reprezentowała dr Agnieszka Gabryś. Dr Marcin Cabak opowiedział zgromadzonym o działalności badawczej Katedry Pedagogiki Kultury, zaś dr Katarzyna Nowosad przedstawiła działalność Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki. Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej była reprezentowana przez dr Wojciecha Czerskiego. W trakcie przerwy Pracownicy, przedstawiciele Kół naukowych oraz obecni na spotkaniu goście zagraniczni min., prof. Francesco Pira z Uniwerytetu w Mesynie we Włoszech, podjęli  dyskusję na temat działalności naukowej Instytutu Pedagogiki. W drugiej części wystąpiła jako pierwsza dr Patrycja Zielińska z Katedry Katedra Pedagogiki Społecznej. Następnie dr Anna Bieganowska-Skóra opisała społeczą i naukową działalność Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, zaś dr hab. Anna Prokopiak scharakteryzowała działalność naukową osobowo najliczniejszej w Instytucie Katedry Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej. Przedostatnia prezentacja była w wykonaniu dr hab. Danuty Wosik-Kawali, prof. uczelni z Katedry Teorii Wychowania, a wystąpienia zakończył dr hab. Krzysztof Stachyra, prof. Uczeni, opisując działania Pracowników Katedry Wczesnej Edukacji. W podsumowaniu wydarzenia zabrała ponownie głos dr hab. Stanisława Byra, prof. uczelni, która podziękowała wszystkim przybyłym i zachęciła do dalszej owocnej pracy badawczej, której wyniki Katedry będą mogły przedstawić w IV edycji Instytutowego Festiwalu Katedr za rok. 

    Aktualności

    Data dodania
    3 listopada 2022