Gratulacje dla dr. hab. Waldemara Buliry

Informujemy, iż dr hab. Waldemar Bulira został powołany na członka Komisji Komunikowanie o Polityce Komitetu Nauk Politycznych PAN.

Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk jest samorządną reprezentacją dyscypliny nauki o polityce i pokrewnych dyscyplin naukowych służącą integrowaniu uczonych z całego kraju. Zakres działalności Komitetu obejmuje m. in.: rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych, przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz, współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych czy dbałość o reprezentatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej;

Przewodniczącym Prezydium Komitetu Nauk Politycznych jest dr hab. Tadeusz Wallas z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaś prof. dr hab. Iwona Hofman pełni funkcję członkini Prezydium. W składzie Komitetu są również prof. dr hab. Marek Pietraś oraz prof. dr hab. Grzegorz Janusz.

    Aktualności

    Data dodania
    4 maja 2021