Prof. Maria Marczewska-Rytko na przyjęciu laureatów stypendiów rządu francuskiego u Ambasadora Francji w Polsce

Na zaproszenie Ambasadora Francji w Polsce, Frédérica Billeta, prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko - kierownik Katedry Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji – uczestniczyła w przyjęciu zorganizowanym 24 czerwca 2022 roku w Rezydencji Francji.

Zdjęcie: strona internetowa Ambasady Francji w Polsce

Celem przyjęcia było uczczenie tegorocznych laureatów stypendiów rządu francuskiego. Studenci i młodzi naukowcy z różnych dziedzin otrzymali stypendia na pobyty we Francji w ramach studiów master 2, polsko-francuskich doktoratów cotutelle oraz wyjazdów badawczych dla wybitnych naukowców. W sumie 102 osoby zostały laureatami stypendium rządu francuskiego w roku 2022.

Prof. M. Marczewska-Rytko otrzymała stypendium rządu francuskiego na prowadzenie badań naukowych w Uniwersytecie Paris-Est Créteil w Paryżu w maju 2022 roku. Podczas pobytu naukowego we Francji realizowała projekt badawczy z zakresu demokracji bezpośredniej we Francji i Polsce w perspektywie porównawczej. Pani Profesor poddała analizie rozwiązania formalnoprawne, obejmujące instytucje demokracji bezpośredniej przyjęte w obu państwach. Badała dotychczasową praktykę wykorzystania instytucji demokracji bezpośredniej we Francji i w Polsce zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Pozyskała także materiały źródłowe oraz opracowania naukowe do dalszych pogłębionych badań nad populizmem oraz relacjami polityka-religia.

Informacja o przyjęciu na stronie Ambasady Francji w Polsce

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2022