Anuario Latinoamericano tom 10/2020: inicjatywa Pasa i Drogi w Ameryce Łacińskiej

Zapraszam Państwa do lektury artykułów opublikowanych w dziesiątym tomie czasopisma naukowego „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, którego wiodącym tematem jest chińska inicjatywa Pasa i Drogi w państwach Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Przejdź do zawartości tomu:
https://journals.umcs.pl/al/issue/view/666/showToc

Życzę Państwu dobrej lektury i pomyślnego 2021 roku!

Redaktor naczelna
dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    7 stycznia 2021