Światowy Dzień Ziemi 2019

W dniu 26 kwietnia 2019 roku Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej organizuje 12. obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi połączone z Ogólnopolskim Dniem Geografa. Współorganizatorami wydarzenia są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Wydział Artystyczny UMCS.

Tematyka dwunastej edycji wydarzenia dotyczyć będzie tradycyjnie różnorodności środowiska na naszej Planecie, przejawów życia na Ziemi, funkcjonowania człowieka oraz sposobów i możliwości ochrony bogactwa przyrodniczego. W roku 2019, w nawiązaniu do głównych idei i celów światowego Dnia Ziemi, szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić zagrożonym gatunkom roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, ale także społecznościom ludzkim, których byt we współczesnym świecie jest zagrożony. Ważnym celem organizowanej imprezy jest edukacja społeczna, zmierzająca do uświadomienia wartości tkwiącej w różnorodności przyrodniczej świata oraz konsekwencji wynikających z ekspansywnego wykorzystywania jego zasobów oraz kształtowanie, szczególnie u dzieci i młodzieży, postawy odpowiedzialności za losy przyrody i człowieka na Ziemi.

Dalsze informacje będziemy publikować wkrótce.

dr Joanna Szczęsna

dr Paweł Wojtanowicz

Koordynatorzy Dnia Ziemi 2019

    Aktualności

    Data dodania
    15 lutego 2019