Wysoko punktowana publikacja – J. of Hazardous Mat. (200 pkt.)

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naukowej dr Magdaleny Kończak. W artykule oceniono wpływ współstosowania osadu ściekowego i biomasy w różnych stosunkach wagowych, rodzaju gazu nośnego (N2 lub CO2) oraz temperatury procesu pirolizy na całkowitą i dostępną zawartość metali w otrzymanych biowęglach. Dodatkowo przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych dokonano oceny wpływu metali obecnych w biowęglach na ich toksyczność w stosunku do różnych organizmów żywych.

Magdalena Kończak, Patryk Oleszczuk, 2020. Co-pyrolysis of sewage sludge and biomass in carbon dioxide as a carrier gas affects the total and leachable metals in biochars. Journal of Hazardous Materials, 400, 123144, doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123144

Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW artykuł opublikowany w Science of the Total Environment to 200 punktów.


Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    2 lipca 2020