Projektowane biowęgle pod kątem ich zdolności do adsorpcji nutrientów

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnym artykule naukowym dr Magdaleny Kończak i dr inż. Miłosza Hubera opublikowanym na łamach czasopisma Journal of Cleaner Production:

Magdalena Kończak, Miłosz Huber, 2022. Application of the engineered sewage sludge-derived biochar to minimize water eutrophication by removal of ammonium and phosphate ions from water. Journal of Cleaner Production, 331, Article number 129994, 10.1016/j.jclepro.2021.129994(IF2020: 9,297).

W artykule oceniono projektowane biowęgle otrzymane na bazie osadu ściekowego pod kątem ich zdolności do adsorpcji nutrientów (jonów fosforanowych i/lub amonowych). Do opisu wyników wykorzystano 4 różne modele izoterm adsorpcji (Langmuir, Freundlich, Dubinin-Radushkevich oraz Temkin). Ponadto po procesie adsorpcji dokonano oceny szybkości uwalniania (desorpcji) biogenówz biowęgla. Wykonane badania dowiodły, że biowęgiel w odpowiednio dobranych warunkach procesu pirolizy oraz przy współstosowaniu osadu ściekowego i wikliny jako materiału wyjściowego może być bezpiecznym i efektywnym narzędziem wykorzystywanymw minimalizowaniu zjawiska eutrofizacji wóda następnie jako nawóz o powolnym uwalnianiu składników odżywczych.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Journal of Cleaner Production to 140 punktów.

Bezpośredni link do artykułu

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2022