Nowa publikacja – Veget. Hist. and Archaeobotany (100 pkt.)

Z wielką przyjemnością informujemy o kolejnej publikacji naukowej dr hab. Ireny A. Pidek, prof. UMCS (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii) opublikowanej na łamach Vegetation History and Archaeobotany. Praca ta jest jednym z wyników wieloletnie współpracy I.A. Pidek z szerokim i międzynarodowym zespołem specjalistów zakresu paleobotaniki, ze szczególnym uwzględnieniem analiz palinologicznych.

Felde V.A., Flantua S.G.A., Jenks C.R., Benito B.M., de Beaulieu J.-L., Kuneš P., Magri D.,· Nalepka D., Risebrobakken B.,· Braak C.J.F., Allen J.R.M., Granoszewski W., Helmens K.F.,Huntley B., Kondratienė O., Kalniņa L., Kupryjanowicz M., Malkiewicz M., Milner A.M., Nita M., Noryśkiewicz B., Pidek I.A., Reille M.,· Salonen J.S., Šeirienė V., Winter H., Tzedakis P.C.,·Birks H.J.B., 2020: Compositional turnover and variation in Eemian pollen sequences in Europe. Veget Hist Archaeobot 29, 101–109.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MNiSzW "Vegetation History and Archaeobotany" to 100 punktów.

Bezpośredni link do publikacji

Wykaz prac pracowników Instytutu

    Aktualności

    Data dodania
    20 lutego 2020