Modelowanie przepływów niżówkowych w rzekach Lubelszczyzny

Miło nam poinformować o nowym artykule dra Krzysztofa Raczyńskiego (Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS) opublikowanym w czasopiśmie Hydrological Processes (IF3.256):

Raczyński K., Dyer J., 2021. Simulating low flows over a heterogeneous landscape in Southeastern Poland. Hydrol. Process. https://doi.org/10.1002/hyp.14322

W pracy przedstawiono schemat opisujący procesy formowania się przepływów niżówkowych w rzekach Lubelszczyzny. Schemat ten posłużył dalej do opracowania modeli predykcyjnych występowania niżówek, uwzględniając dobór i moc objaśniającą predyktorów modelu probabilistycznego opartego o model Logit. Materiał źródłowy stanowiły dobowe serie przepływów dla 29 posterunków wodowskazowych, za okres hydrologiczny 1976-2018. W celu obliczenia modeli probabilistycznych zastosowano algorytmy uczenia maszynowego. W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano dwa odrębne schematy formowania się niskich przepływów w badanym obszarze. W rzekach nizinnych niżówki występują rok-rocznie w okresie ciepłym i są związane z przewyższeniem parowania nad opad. W rzekach wyżynnych występowanie niżówek determinują czynniki hydrogeologiczne związane z poziomem wód kredowego poziomu wodonośnego. To zróżnicowanie wpływa również na jakość modeli predykcyjnych zjawiska. W przypadku rzek nizinnych lepiej dopasowane są modele oparte o klimatyczny bilans wodny z miesięcznym przesunięciem, natomiast modele te zastosowane dla rzek wyżynnych charakteryzują się około 10% spadkiem dokładności. Dla rzek wyżynnych najlepsze dopasowanie zapewniają modele kombinowane CtHt bez przesunięć czasowych. Uśredniona dokładność modeli Logit wynosi 80-90%. W pracy zamieszczono szczegółowe zestawienie modeli predykcyjnych obliczonych dla wszystkich 29 badanych rzek Lubelszczyzny.

Według aktualnego Wykazu Czasopism MEiN artykuł opublikowany w Hydrological Processes to 100 punktów


Bezpośredni link do ww. publikacji

Wykaz publikacji pracowników INoZiŚ UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    28 lipca 2021