Komunikat III

CEL KONFERENCJI

Konferencja ma na celu omówienie najważniejszych zagadnień mikrobiologicznych i ekologicznych, ocenę najnowszych technik badania mikroorganizmów oraz wymianę opinii o możliwości i skuteczności ich stosowania. Konferencja stwarza możliwość integracji specjalistów zajmujących się mikrobiologią, genetyką, ekologią mikroorganizmów środowiskowych oraz fitopatologią, ze szczególnym naciskiem na poznanie mikroorganizmów wszystkich środowisk, ich izolację i wykorzystanie w różnych dziedzinach biotechnologii, ochronie środowiska (utylizacji odpadów, bioługowaniu, tworzeniu bioenergii, bioremediacji środowisk zdegradowanych i skażonych) oraz rolnictwie (biokontroli i nawożeniu).

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    7 maja 2020